شركة معماري
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Interior Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Landscape Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Landscape Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Landscape Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Landscape Design for villa at Bellagio New Cairo
 • Roof landscape Design for villa
 • Roof landscape Design for villa
Client / Confidential
Our Position / Interior Design, Landscape and construction

Interior Design for Villa
Location:
Bellagio compound, New Cairo, Cairo-Egypt.
Our Position : Interior Design, Landscape Design & Construction
Time schedule : January 2015 – December 2015